"Szkolenia pracowników dobrą inwestycją każdej firmy!"

Każdy pracownik powinien zapoznać się z podstawowymi pojęciami marketingowymi

Kredyty towarowe

Dodano przez dnia mar 29, 2014 w Rodzaje kredytów | 2 komentarzy

Kredyty towarowe

Kredyty towarowe są rodzajem kredytów dedykowanych specjalnie dla przedsiębiorców.  Często nazywane są również kredytami kupieckimi. W sytuacji, gdy jest dwóch przedsiębiorców i jeden z nich ma na sprzedaż towary ale chętny do kupna nie ma wystarczającej ilości gotówki, sprzedający może udzielić kupującemu kredytu towarowego. Polega on na przekazaniu towarów z odroczonym terminem zapłaty za nie. Kredyty te są najczęściej kredytami krótkoterminowymi, maksymalnie do 30 dni, jednak zdarzają się również i dłuższe terminy (zależy to od wynegocjowanych rozwiązań). Są korzystne dla przedsiębiorców, umożliwiając im zachowanie ciągłości produkcji i usług, nawet w sytuacjach chwilowej utraty płynności finansowej. Kredyty te chętniej są udzielane firmom wiarygodnym, o stabilnej i ugruntowanej na rynku pozycji, które z powodu np. zatorów płatniczych nie są w stanie zapłacić za towar w chwili jego nabywania. Szczególną formą takiego rodzaju kredytu jest sprzedaż ratalna.

Czytaj Więcej

Kredyt gotówkowy

Dodano przez dnia mar 28, 2014 w Rodzaje kredytów | 1 komentarz

Kredyt gotówkowy

Najpopularniejszą formą kredytu jest kredyt gotówkowy. Bank zazwyczaj ogranicza jedynie górną kwotę do jakiej może udzielić kredytu, nie precyzując na jaki cel mogą być wydane pieniądze. Kredyty te mają maksymalnie uproszczone procedury, wymagane jest zabezpieczenie (umowa o pracę, hipoteka itp.) i najczęściej dotyczą niewielkich kwot. Po podpisaniu umowy pieniądze z kredytu zostają przelane na konto klienta, często możliwa jest również wypłata gotówki w kasie banku. Oprócz banków, kredytów gotówkowych udzielają również niektóre firmy – są to tzw. kredyty chwilówki. Maja one najwyższą, dopuszczalną prawem stopę oprocentowania, bardzo krótki okres kredytowania (np. miesiąc) i często nie przekraczają kilka tysięcy. Tego typu kredyty wiążą się często z nagłymi i niespodziewanymi wydatkami, lub z zaplanowanymi wydarzeniami (ślub, święta), których kredytobiorca nie jest w stanie sfinansować z własnej kieszeni. Kredyt gotówkowy można otrzymać również w kasach zapomogowo pożyczkowych np. tzw. SKOK-ach.

Czytaj Więcej

Dług publiczny

Dodano przez dnia mar 27, 2014 w Podstawowe pojęcia makroekonomiczne | 1 komentarz

Dług publiczny

Dług publiczny obejmuje wszystkie zobowiązania (pożyczki), które państwo zaciągnęło u swoich obywateli i będzie musiało je spłacić. W szczególności do zobowiązań tych zaliczają się papiery wartościowe (np. akcje, obligacje), pożyczki, kredyty i depozyty. W Polsce organem, który ma prawo zaciągać zobowiązania w imieniu państwa jest Minister Finansów. W razie występowania deficytu budżetowego (różnicy między wpływami i wydatkami z budżetu państwa na niekorzyść wpływów) może on wyemitować papiery wartościowe lub zaciągnąć międzynarodową pożyczkę, aby ten dług pokryć. Działania takie może podejmować jedynie do czasu, kiedy – zgodnie z zapisami Konstytucji RP – wartość długu publicznego nie przekroczy 3/5 PKB. Wtedy rząd jest obowiązany do stworzenia takiego budżetu na kolejny rok, który będzie zrównoważony, tzn. wszystkie wydatki znajdą pokrycie w dochodach. Jest wiele metod wyliczania długu publicznego – według niektórych z nich dług w Polsce już w 2009 roku przekroczył 200% PKB.

Czytaj Więcej

Opis stanowisk pracy

Dodano przez dnia mar 25, 2014 w Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi | Komentowanie nie jest możliwe

Opis stanowisk pracy

Nieco mniej znanym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi jest opis stanowisk pracy. Polega on na stworzeniu systemu stanowisk, z którego każde jest dokładnie zdefiniowane. Opis stanowiska uwzględnia wymagane do pracy na tym stanowisku kwalifikacje i kompetencje, jak również wymagania jakie są stawiane pracownikowi i zakres obowiązków, które musi realizować. Każde stanowisko zostaje również umieszczone w hierarchii firmy, dzięki wskazaniu pod kogo podlega pracownik i jakie są zależności z innymi osobami lub działami przedsiębiorstwa. Dobrze opisane stanowiska pozwalają stworzyć przejrzysty system współzależności, jak również usystematyzować strukturę firmy, co z kolei przyczynia się do łatwiejszego zarządzania ludźmi, oraz jasnego sprecyzowania wymagań stawianych pracownikom zajmującym określone stanowiska. Do jego zalet należy również to, że pozwala wyeliminować sytuację, w której kilka osób ma te same obowiązki oraz poprawia komunikację między pracownikami i działami.

Czytaj Więcej